تور وان هتل ۵ ستاره
3 شب و 4 روز
قیمت از: 9,500,000
تور پاتایا + پوکت + فی فی + بانکوک
قیمت از: 73,780,000
تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان ۱۴۰۳
قیمت از: 37,900,000
تور فتحیه مارماریس تابستان 1403
6 شب و 7 روز
قیمت از: 71,990,000
تور باتومی 6 شب 7 روز
قیمت از: 22,130,000

مراکز خرید معروف نزدیک میدان تکسیم
مرکز خرید دمیرورن استقلال (Demiroren Istiklal Shopping Mall)
مرکز خرید جواهیر (Cevahir Shopping Mall)
مرکز خرید کانیون (Kanyon Shopping Mall)
مراکز خرید لوکس نزدیک میدان تکسیم
مرکز خرید ایستینیه پارک (Istinye Park)
مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی (City’s Nisantasi)
مراکز خرید ارزان نزدیک میدان تکسیم
پاساژ ترکوس (Terkos Pasaji)
مرکز خرید بی‌اوغلو ایش (Beyoglu Is Merkezi)
پاساژ اطلس (Atlas Pasaji)
پاساژ هالپ (Halep Pasaji)
پاساژ اروپا (Avrupa Pasaji)
پاساژ آزناوور (Aznavur Pasaji)

مراکز خرید معروف نزدیک میدان تکسیم
مرکز خرید دمیرورن استقلال (Demiroren Istiklal Shopping Mall)
مرکز خرید جواهیر (Cevahir Shopping Mall)
مرکز خرید کانیون (Kanyon Shopping Mall)

مراکز خرید لوکس نزدیک میدان تکسیم

مرکز خرید ایستینیه پارک (Istinye Park)
مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی (City’s Nisantasi)

مراکز خرید ارزان نزدیک میدان تکسیم
پاساژ آزناوور (Aznavur Pasaji)
پاساژ اروپا (Avrupa Pasaji)
پاساژ ترکوس (Terkos Pasaji)
مرکز خرید بی‌اوغلو ایش (Beyoglu Is Merkezi)
پاساژ اطلس (Atlas Pasaji)
پاساژ هالپ (Halep Pasaji)

مرکز خرید ایستینیه پارک
آدرس ایستینیه پارک استانبول
مرکز خرید سیتیز نیشان تاشی

مرکز خرید دمیرورن استقلال (Demiroren Istiklal Shopping Mall)
مرکز خرید جواهیر (Cevahir Shopping Mall)
مرکز خرید کانیون (Kanyon Shopping Mall)
مرکز خرید ایستینیه پارک (Istinye Park)
مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی (City's Nisantasi)
پاساژ ترکوس (Terkos Pasaji)

1. İstinye Park Alışveriş Merkezi
2. Optimum Outlet Alışveriş Merkezi
3. Olivium Outlet Center
4. Beyoğlu İş Merkezi
5. Palladium Alışveriş Merkezi
6. Zorlu AVM
7. Cevahir Alışveriş Merkezi
8. Kalcılar Han Gümüşçüler Çarşısı
9. Vadistanbul AVM
10. Kanyon Alışveriş Merkezi

مراکز خرید ارزان استانبول تکسیم