هتل کرون پلازا دیره دبی آدرس : Deira, Dubai, United Arab Emirates

تلفن هتل کرون پلازا دبی

سایت هتل کرون پلازا دیره دبی

www.ihg.com

لوکیشن هتل کرون پلازا

هتل کرون پلازا دیره

خدمات عمومی هتل

سرویس دهی 24 ساعته

خدمات داخل اتاق

تفریحات هتل کرون پلازا دیره دبی

جکوزی

تلفن هتل کرون پلازا دبی

سایت هتل کرون پلازا دیره دبی

www.ihg.com

لوکیشن هتل کرون پلازا